Değerlerimiz

“İnsan için değer” üretmek misyonu, Saraks’ta yapılan her işin odağında yer alır.

Biz, parçası olduğumuz değerlerimizi günlük çalışmalarımızda hayata geçirir, bu değerlere bağlı bir kültürle ve anlayışla hareket ederiz.

Önceliklerimiz ve değerlerimizin anlamını keşfetmek için aşağıdaki değerlerimizden birini seçebilirsiniz.


İşimizi tutku, irade ve paylaşımla yaparız, adanmışlık firmamızın DNA’sındadır.<br /> Saraks çalışanları iş hayatında büyük başarılar elde etmek için güçlü bir kararlılık ve adanmışlıkla çalışır.
Değerlerimiz
BAĞLILIK

BAĞLILIK


İnsan odaklılık bizim en önemli değerimizdir. Kimliğimizi ve geleceğimizi oluşturur.<br /> Saraks çalışanları, değerlerimizi yaşayanlar ve yaşatanlardır: Birlikte değerlerimizi yaşar ve büyütürüz.
Değerlerimiz
İNSAN ODAKLILIK

İNSAN ODAKLILIK


Günlük çalışmalarımızda amacımız, sadece üst sınırlarımıza ulaşmak değil onları aşmaya çalışmaktır. Yarattığımız değeri arttırmak için çıtamızı sürekli olarak yükseltmeye devam ederiz. Saraks çalışanları sürekli olarak daha iyisini gerçekleştirmek için çalışır ve yüksek değer üretmeyi hedefler.
Değerlerimiz
MÜKEMELLİK

MÜKEMELLİK


Çalışma süreçlerimizde en yüksek ahlaki değerleri uygularız. Etik olarak doğru olan davranışları uygulama, teşvik etme ve yayma kararlılığı ile çalışırız. Saraks çalışanları sahip oldukları sorumlulukların farkındadır ve güçlü bir etik anlayışı taşır. İş yapma şeklimiz şeffaflık üzerinde yükselir ve yarattığımız ekosistem içindeki tüm paydaşlarımıza saygı duyarız.
Değerlerimiz
ETİK DEĞERLER VE ŞEFFAFLIK

ETİK DEĞERLER VE ŞEFFAFLIK


Dünyaya geniş olasılıkların bulunduğu penceren bakarız; yaratıcılık, girişkenlik ve değişim cesareti seçimlerimizin arkasındaki itici güçler olarak yenilikçilik değerimizi besler.Bizim için yenilikçilik her başarının anahtarıdır. Saraks çalışanları, her hastalığa bir tedavi sunma hayali ile yaşarlar.
Değerlerimiz
YENİLİKÇİLİK

YENİLİKÇİLİK


Saraks'ı temsil eden çalışanlar olarak her birimiz sorumluluk duygusuna değer veririz. Saraks çalışanları olarak her zaman bir fark yaratmak amacıyla çalışırız.
Değerlerimiz
SORUMLULUK

SORUMLULUK

Language